HISTORIE ÚPRAV A UPGRADE31.5.2019 - vyřešení importu provizí od Kooperativy s produktem FR a jeho variantami. 335 produktů a jejich nastavení.
bezpečnostní oprava Agenda Extranet a další drobné opravy.

13.11.2018 - (aktualizace z 8.11.2018) v Importu smluv z UNI sestavy lze hromadně aktualizovat kmenové údaje u smluv. Dotčené smlouvy se před aktualizací zkopírují do historizační tabulky, kde se od této verze začnou vkládat jednotlivé verze záznamů z modulu Smlouvy. V modulu Smlouvy před ručním zásahem do informací na kartě lze tuto smlouvu za historizovat (verzovat) klávesou F7.
U smlouvy se v posuvníku za písmenem H: ukazuje počet historizovaných verzí. Kliknutím na seznam všech smluv v modulu smlouvy zkratkou CTRL+H se otevře seznam verzí dané smlouvy.

28.8.2018 - nové produkty (319) a další umělé interní pro nové produkty PČS Flexi Risk (záloha/průběžná), nová pojišťovna Ergo,

16.11.2017
-
doplnění dalších produktů a jejich definic (celkem 292 produktů)

15.11.2017 -
úprava v identifikaci produktů, možnost přes INI parametr ignorovat velká a malá písmena v kódech produktů (viz. vzor AgendaPAM.ini ve složce INI), nově se zvolený produkt zapíše do sloupce Produkt v provizích (údaj Originál produkt zůstává nedotčen)

Nové produkty, změna ve starých produktech, schopnost spočítat záporné provize z Flexi 2017 (PČS)
Rozšířeno logování událostí jako je prohlížení osobních údajů, dokumentů, kontaktů pro účely auditu (GDPR)

nová verze 6.9.0.:
* při operaci mazání celé provizní dávky (modul Provize) se tato data předem automaticky odlijí bokem, takže návrat k těmto datům již bude možný (od verze 6.9.0.)
* dále se mazání dávky vezmou příznaky jednorázově vyplacených provizí ZPR a za danou dávku se vynulují. Takže může výplata proběhnout znovu (týká se jen jednorázových provizí Zprostředkovatelům)
* možnost importu celé provizní dávky ze zálohy
* úprava výpočtu storno provizí ze životního pojištění produktovou metodou (dle novely zák. č. 38/2004 Sb platné od 1.12.2016)
* Vznik nové storno metody D, která reflektuje období 60 měsíců a výši již vyplacených provizí vůči skutečnému nároku (nyní jen Pojišťovna České spořitelny, která poskytuje relevantní informace do provizních lístků!)
* změna v provizní UNI sestavě (dva nové sloupce)
* Storno metoda B již není fixně vázaná na 24 měsíců, ale je možné v nastavení produktu parametrizovat na libovolný počet (max.32000)
* storno metoda D bere v potaz nové sloupce vstupního provizního lístku (Vyplacená provize, nárok za 5 let). Tímto se určí poměr, kterým se krátí vyplacená provize mezi získatele. Do provizního lístku externisty se ukládá údaj o Storno měsíci a do interních technických informací vyplacené provize se uloží vypočtený poměr. Výpočet závisí na záporné částce Provize, Storno Měsíc, Již vyplacené provize a nároku provize za 5 let z provizní sestavy.
* opravena skutečnost, kdy u duplicitního klienta bylo doplněno RČ a PAM zahlásila konflikt a uživatel potvrdil smazání duplicitního klienta, tak došlo ke smazání záznamu klienta a případně navěšené smlouvy tak ztratily vazbu. Nyní již toto není dovoleno a PAM poukáže na funkci deduplikace a převod smluv.
- nová parametr v .INI souboru (manuál str. 86) umožňuje automatického nahrazení Provizního roku 0 na 1.
- Při výpočtu provizí Zprostředkovatelů jednorázově (pevná částka i %) je nově vynechána podmínka na provize prvník rokem (Provize.Rok=1). Nyní prostě jakmile poprvé přijdou provize do PAMky (bez ohledu na cokoliv), tak se vyplatí a vyplaceno se zaznamená a již se poté nevyplácí, pokud nedojde ke smazání dávky(počítadla), které tuto jednorázovku vygenerovalo. Pak by nastal logicky stejný efekt při dalším zpracování provizí.
* odstraněna kontrola duplicity čísel návrhů u uložení změn ve smlouvě

21.6.2016 - proces při načítání provizí umí zohlednit specifikum Generali provizí resp. situaci kdy se jeden návrh rozpadá na X dílčích smluv podle rizik a produktů viz. manuál str. 87-90
- hromadné slučování provizních dávek (str.98-99)
- Klient má možnost udržovat nový typ kontaktu (elektronický kontakt) a tento lze aktualizovat, nikoliv přidávat nový a nový. Slouží k udržování aktuálního elektronického kontaktu.
- nové produkty


18.2.2016 -
novější importní funkce z SETUP.DAT importu Produktů. Pro uživatele verze 6.8.1. není nutná synchronizace.
zde je
SETUP.DAT
(rozbalte ZIP, který obsahuje .DAT soubor. DAT soubor nelze totiž publikovat na internetu!) s produkty od společnosti D&I FinServis s 20 novými produkty. Lze tedy přihrát do Agenda PAM

29.1.2016 -
oprava tiskových sestav, které v důsledku rozšíření délky kódu produktu přestaly fungovat

26.1.2016 -
rozšíření pole pro Kód produktu z 8 na 15 míst
- nové produkty
- validace a doplnění údajů podle IČ rozšířena o další dva rejstříky. V předchozí verzi to nenalezlo orgány státní správy a obecní úřady. Nyní hledáme v Obchodním rejstříku, živnostenském, Registru ekonomických subjektů a obecném rejstříku.


22.10.2015 -
doplněn výpočet provize Zprostředkovatele fixní částkou u podílové metody

1.10.2015
- Týká se POUZE upgrade (plná instalace opravu neobsahuje!)
oprava: Po archivaci ukončených smluv po volbě komprimovat databázi program nehavaruje. Komprimaci provede. Nově při synchronizaci databáze se vzorem je vidět počet přenášených řádků jednotlivých tabulek a zejména uživatelé s velkým objemem dat vidí progres a nenabývají dojmu, že PAM "zatuhla".


pro instalaci v prostředí Windows 10 je nutná instalace tohoto
technologického balíčku!
INSTALACE jak balíčku tak Agendy je NUTNÉ instalovat jako správce systému !!!!!


22.8.2015 - upgrade je totožný jako vydaný 1.8.2015, jen s rozdílem, že obsahuje nové a pozměněné produkty, proto je nutná synchronizace databáze s případným následným prolnutím s vašimi produkty!

1.8.2015 - úprava v načítání provizí a seznamu smluv. Nyní vypnutá volba zahrnutí č.návrhu pro párování smluv a provizí. (lze zapnout v .ini). Popis je v manuálu na str. 132. Tato funkcionalita může zásadně ovlivnit výpočet provizí resp. rozdělení provizí právě z důvodů duplicitního výskytu čísel návrhů!!! Doporučujeme upgradovat!
Agenda 6.8.0. spolu se speciálním tech. balíčkem funguje ve Windows 10 (ještě stále testujeme, zatím se zdá, že většina klíčových funkcí v PAM
funguje, a pokud nefunguje, téměř vždy to souvisí s právy daného uživatelského profilu ve Windows, např. nemá právo zápisu a změn v dané složce apod.)

14.2.2015 - oprava a úprava pravidel v Importu smluv ze vzoru Přehled smluv (XLS)

11.2.2015 -
vyšší bezpečnost dat. Databáze je šifrovaná a zaheslovaná.To samé platí i pro přenos .apr souborů
- nová role v uživatelích PAM (povoluje/zakazuje jakýkoliv export dat z PAM)
- doplněno logování při slučování klientů a s tím související přesun emailů z CRM systému v rámci slučování klientů
- produkty zařazeny do vykazovacích skupin, revize produktů a doplnění
- automatizované ukončování smluv po platnosti (implicitně zakázáno, lze povolit v .ini)
- oprava drobností (zásadní věci jsou vždy vyjmenované)
- změna v chování (narovnání a sjednocení stavu) příznaku Ukončená smlouva (viz. str. 56 manuálu)
- drobné úpravy v podpisové doložce u hromadné korespondence v rámci práce s úkoly
- pro majitele licence CRM je aktualizovaná databáze rizik míst pojištění a RUIAN
- vylepšena funkcionalita souběžného běhu více Agend PAM v jednom PC
- evidence č. bankovního účtu u klienta
- Extranet PAM nyní obsahuje Fulltext vyhledávání u klienta
- úprava Extranetu aby mohl pracovat nad šifrovanou databází

11.1.2014 - opravena kalkulace Indexu stornovosti. Již to nepočítá pevně od 1.1.2010, ale vždy 24 měsíců zpětně od měsíce kam spadá dané počítadlo provizních dávek, tak jak to bylo původně zamýšleno.

30.12.2014 - zapracováno Kmenové pojistné jako údaj ve smlouvě a další návazná statistika (výkon externistů, rating klienta). PAM Extranet pracuje v klientovi odděleně s RČ a IČO (dřív bylo v jednom políčku). Kmenové pojistné rovněž zahrnuto v PAM Extranet.

3.12.2014 -
verze 6.7.2. - vylepšen design některých prvků v modulech. Rychlejší odezva údajů o rizicích na adrese (UPI pro CRM).
                    Pro zájemce je nová verze databáze RUIAN s říjnovými daty.

16.10.2014 -
opraven odkaz na správný soubor tj. verzi 6.7.2.

10.10.2014  -
vylepšena práce a nové funkce v CRM modulu, online rating klienta na základě tříd produktů (POV,HAV, Odpovědnost, MAJ atp..)

19.9.2014 -
další zásadní změna ohledně pořizování a nakládání s čísly smluv a nabídek! Nyní se na vstupech (importy smluv, provizí, dlužníků) i u pořízení smlouvy sleduje obsah těchto položek a nepovolené znaky jsou odfiltrovány. Je třeba aby takto zásadní položky byly řízeny v rámci datové kvality. Stává se, že při kopírování čísel z excelu apod. se kopírují i další neviditelné a nepovolené znaky (např. odřádkování). Dále nejsou povoleny mezery. Komplet databázi smluv lze vyčistit ve speciálních operacích v modulu "O programu". Výsledkem je LOG který ukáže původní obsah a nový obsah. Výčet povolených znaků je tam také uveden.
Nově umíme po RUIAN validaci majitelům CRM modulu zobrazit úroveň rizika na daném adresním místě, jako je riziko kriminality, vloupání, povodeň a vichřice - potenciál této funkce směrem k možnosti nabídnout vhodné pojištění asi netřeba nijak představovat.
Při RES validaci nově umíme evidovat základní jmění společnosti u klienta.

11.9.2014 - zásadní změna při výpočtu Partnerských provizí (viz. str.26 aktuálního manuálu)
Nově možnost řadit a vyhledávat v seznamu Dokumentů (příloh) přes CTRL+F (opět viz.manuál)
Provizní lístky nově obsahují ID vyplacené provize. Jde pouze o kontrolní údaj, něco jako jako vaše č.předpisu, slouží ke snažší identifikaci sporné provize atp.
Nové informace k dávce provizí (počítadlo spuštění kalkulací - viz.str.26)
Upravena funkce výpisu živých smluv na které nepřišla provize (modul Provize), nyní filtrováno na roky stáří smlouvy, vzhledem k Novému OZ a možnosti vymáhání max. do 3 let od vzniku pojištění.

4.9.2014 - možnost implicitně vypnout v .INI nabídku k ukládání dokumentů v binární podobě do databáze. Urychluje to přidávání dokumentů a neobtěžuje zbytečným dotazem, který se stejně dnes nevyužívá. Kosmetické vylepšení SQL modulu. Veškeré úkoly z modulu Smlouvy vyžadují vazbu na Klienta, do té doby nejde úkol vložit. Možnost zadat libovolné datum upozornění ke smlouvě - již se neváže na Platí do

26.8.2014 - stav smlouvy se nyní řídí číselníkem hodnot. Zadat úkol ze smlouvy lze nyní pouze pokud je definován (přiřazen) klient. Změna názvu podle nového OZ - číslo návrhu se mění na číslo nabídky v databázi v tabulce je to stále "CisloNavrhu". Upraveny UNI vzory (.xls)
Vyřešena alternativní komunikace s CRM serverem přes ODBC (pouze pro ty, kteří mají licenci na CRM modul)

12.7.2014 - nová funkce (musí se aktivovat v .ini viz. str.106) ohledně vyplácení a nevyplácení provizí prodejci po určitých letech (následné provize). Vše je popsané u nastavení produktů na str.106 viz.
Délka vyplácení prov.PP

29.6.2014 - nové produkty (synchronizace tedy nutná navzdory stejné verzi db a programu)

26.6.2014 - nově přidaná možnost uvést u klienta jeho zaměstnání na základě oficiálního číselníku ČSÚ. Vhodné pro segmentaci zákazníků pro kampaně. Vylepšené některé automatické funkce pro serverové řešení.

19.6.214 - opraven export nastavení do setup.dat; respektive opraven vzor do kterého se nastavení kopíruje.
Upravena makra v UNI sestavách pro generování apostrofů. V případě chyby makro pokračuje dál a převede buňky, které prostě zvládne. Je otázkou názoru zda to ponechat v původní podobě nebo chyby ignorovat a pokračovat v tichosti dál. Každopádně nejde napravovat vadná data v buňkách excel sestav, to musí udělat uživatel sám!

29.5.2014 - nyní možnost fulltextového vyhledávání v Klientech a zjednodušeným způsobem vyhledávat najednou ve více polích (např. *expert*praha* najde klienta kdekoliv se nalézá text EXPERT a PRAHA zároveň). Ve speciálních operacích - modul O programu, lze nechat smazat všechny .grd soubory, které ovlivňují formátování mnoha tabulek s daty. V případě potíží se zobrazováním v tabulkách dat doporučujeme provést tuto operaci (zavřené všechny moduly se předpokládají jako samozřejmost)

7.5.2014 - DŮLEŽITÉ! - tento upgrade obsahuje opravený a správnou databázi setup.dat. Předchozí dva balíčky obsahovaly špatnou variantu a nefungoval export produktů a uživatelů! Takže při obnově se natáhlo nastavení cizího subjektu. Nějakým nevysvětlitelným omylem se do distribuce dostal vzorový setup.dat s již naplněnými hodnotami. Velice se omlouváme.


2.5.2014 - při generování úkolu při prolongaci smlouvy, se č.návrhu nepropsalo do úkolů do čísla návrhu, ale postaru do č.smlouvy s prefixem "č.n:". Toto bylo opraveno a již se č.smlouvy propisuje do č.smlouvy a č.návrhu tam kam patří.

25.4.2014 - upgrade již obsahuje nový produkt TRP (Trend Premie Kooperativa), synchronizace tedy nutná

18.4.2014 - úprava výpočtu provizí dle nového provizního systému PČS, oprava chyb při výpočtu provize Junior a mimořádný vklad a úprava výpočtu provize u přepracovaných smluv Kooperativa. U provizí kde je na konci v typu odměny písmeno "N" a Rok=1 se tento rok automaticky změní na Rok=2. V textu provize (sloupec JineUpravy) je to tomto kroku informace. Jedná se o mechanismus pro Následné provize.

3.4.2014 - tato verze je schopna běžet na serveru ve více instancích a každá instance se chová jako nezávislý klient. Takže nyní lze provozovat PAM ve firemním prostředí přes Vzdálenou plochu a přenášet obsluze pouhý obraz při veškeré funkcionalitě a bez větší zátěže sítě. Pozor. vzhledem k nezávislosti každé instance je třeba jí licencovat jako klienta!
Nový INI parametr umí zajistit ukládání údajů ve smlouvě při překlápění záložek, takže kdo hodně typuje a překlikává sem a tam, tak nemusí některé údaje zadávat znovu.

21.3.2014 - nová verze manuálu. Upravena vazba mezi klientem a smlouvami. Již se zobrazuje jen jedna vazba na smlouvu a nikoliv obě v případě, že klient je i pojištěná osoba.
19.3.2014 - nové produkty, možnost aktualizovat úkoly ze smluv (č.smlouvy a č.návrhu přes vazbu na záznam resp. ID smlouvy)
6.3.2014 - další "vychytávka" v SQL Modulu. Lze kombinovat oba druhy SQL jak exekučního tak reportovacího do jednoho kodu. Zajímavá funkcionalita pro některé složitější výběry dat. Opravena chybná interpretace Okresu a Kraje z ARES.
Pro uživatele je již aktualizovaná databáze RUIAN únor 2014. Link ke stažení zákazníci obdrželi spolu s fakturou za upgrade.

14.1.2014 - kosmetické dovylepšení SQL modulu. Možnost vypínat CRM v INI. Možnost vypínat aktualizace smluv (Inspiral) rovněž v INI.

13.1.2014 - vylepšen SQL Modul a rozšířená funkcionalita vylepšující komfort tohoto modulu.

20.12.2013 - vychází nová funkce v modulu Provize pro správné provedení Storna chybně vyplacených provizí. Více viz. str.90 manuálu
od verze 6.3. umíme hromadně doplnit chybějící údaje z registru ekonomických subjektů do vašich dat formou jednorázové služby :-)

14.12.2013 -
vychází verze pro rok 2014. Nad touto verzí lze provést validaci a doplnění údajů z registru ekonomických subjektů (placená služba)
Dále dochází k rozšíření informací u klienta (doporučujeme po synchronizaci provést generování názvů klienta spojené s dalšími operacemi jako je výpočet data narození podle rodného čísla. Pokud se rozezná RČ zkopíruje se do separátního políčka určeného výhradně pro RČ (slouží pro ty , kteří evidují i IČO a RČ). údaje u klientů jsou dále řízeny přes číselníky českého statistického úřadu.
Pole "firma" se rozšířila na 150 znaků.

9.12.2013 - opravena databáze PSČ. Nyní vychází z RÚIAN. Podkladová data pro výpočet propojištěnosti.

6.12.2013 -
možnost kopírovat kontakt klienta do repozitáře ostatních kontaktů (např. po validaci RÚIAN), rozšířené možnosti vyhledávání při validaci adres v RÚIAN

5.12.2013 -
vydána verze 6.2.f. výrazné urychlení validace RÚIAN, oprava výpočtu data narození klienta z RČ (v některých případech to špatně vyhodnotilo měsíc)
databáze RÚIAN v aktuální prosincové verzi 2013/12

3.12.2013 -6.2.e - podněty ze školení 3.12.2013
- při uložení klienta se podle RČ vygeneruje datum narození, není tedy třeba zadávat
- již se neaktualizuje část obce podle PSČ, vše je výhradně na ARES či RUIAN
- u pouze zadaného čísla v ulici nabídne RUIAN ze seznamu čísel v dané obci, dvojklikem se vybere záznam v RUIAN a lze to převést do karty klienta
- U klienta se již ukazují i smlouvy se kterými má cokoliv společného, třena v roli pojištěné osoby
- Při uložení smlouvy se automaticky aktualizuje pojišťovna podle zvoleného produktu, pokud pojišťovna není vybrána. Dále se automaticky aktualizuje vazba na klienta ve všech úkolech vázaných na smlouvu
- Při zakládání nové pojištěné osoby se PAM zeptá, zda vybrat ze seznamu klientů. Vybraného klienta zařadí a vytvoří potřebné vazby.
- při generování MAPI komunikace v modulu Klienti/úkoly se již propisuje údaj o číslu návrhu
- Doplněny nové pojišťovny

26.11.2013 -
úprava designu rolety s produkty v modulu smlouvy. Odstranění chybového hlášení u certifikátů nemající oprávnění k CRM modulu.

22.11.2013 -
opravy drobných chybiček (po Validaci RUIAN a uložení se přepsal okres a část obce nesprávně)
Přibyly 2 pojišťovny, opraven produkt ZP (nemá být zaškrtnuto ignorovat % Externisty)
Opraven výpočet Provize produktovou metodou pro případ, že je v produktu zvoleno ignorovat % Externisty, spočetlo to 0,- a to bylo špatně, nyní je to 100% nároku

19.11.2013 - drobná vylepšení viz. seznam novinek

15.11.2013 -
Tato verze obsahuje CRM funkcionalitu, která je ovšem přístupná na objednávku. Dále je zařazen nový umělý produkt, který reflektuje změny ve Flexi pojištění u PČS. Přepracovaná validace adres klientů nad databází RÚIAN! Je třeba stáhnout a nainstalovat novou databázi, ta již obsahuje aktuální data k listopadu 2013. Nově umíme při validaci upozornit na shodu adresy s orgánem státní moci tj. např. městský úřad apod.
Nové resp. upravené vzory pro provize a smlouvy.

5.10.2013 -
nová verze 6.0. Validační databáze RÚIAN (890MB!) resp. link ke stažení přijde spolu s fakturou za upgrade. Počítejte s tím, že PAMka dnes potřebuje minimálně 2GB volného prostoru (bez uživatelských dat).

17.4.2013 - úprava v načítání .sml souboru k lepšímu zamezení načítání duplicit.
Rozšířené možnosti při stornování provizí viz.str 87. Automatické exportování a zálohování nastavení PAM viz. str.111 a 115. Doplnění typu počítadla viz. str.80.
Opraveno zobrazení kontrolního součtu provizí při načítání univerzální XLS sestavy. Dále se zobrazí načtený počet řádků pro lepší kontrolu tj. počet řádků a součet sloupce PROVIZE.

9.4.2013 -
vylepšeno logování a poznámkování počítadel při slučování počítadel. Oprava u odkazování na web klienta.

12.2.2013 - vylepšena funkce Duplikace úkolů. Oprava odstranění chybového hlášení při exportu provizních lístků. Chybové hlášení nemělo vůbec na nic vliv, kromě zdržení při čekání na odkliknutí.

30.1.2013 -
rozšířena tabulka Provize o pole celková výše vyplacené provize a zisk. Slouží k jednodušší a rychlejší práci s SQL dotazy a statistickému hodnocení výnosnosti provizí. V tomto případě vázáno na jednotlivou transakci tj. vstupní provizi od pojišťovny. Vylepšen filtr úkolů v modulu Klienti.

16.1.2013 -
vylepšen export provizí do APR pro podřízenou Agendu PAM. Více údajů a vyšší použitelnost APR. Pro klienty používající Nadřízený/podřízený systém doporučujeme upgrade.

13.1.2013 -
nově možnost ovlivnit obsah resp. rozsah exportu provizních a dalších sestav při rozesílání provizí pro každou dávku (počítadlo) zvlášť.

8.1.2013 -
nově možnost hromadných opravných položek v provizích. více str.85

4.1.2013 -
drobné úpravy a vylepšení. Nic zásadního.

27.12.2012 - změna v interních procesech zobrazení a výběru provizní historie z důvodů výkonnostních problémů zejména na Windows 7. Po synchronizaci je nutný restart Agendy aby se zobrazovaly vstupní provize!

21.12.2012 - vylepšen hromadný export provizí.
Balíček obsahuje úpravu registrů pro Windows 7 x64 pro vyšší výkon databáze. Jedná se o ruční operaci - konsultace nutná.

18.12.2012 - oprava chybně konvertovaného produktu ZN na ZI, kdy mělo zůstat ZN (chyba se projevovala od října 2012)

13.12.2012 - změna u některých produktů (PČS) v nastavení odpovídající lépe současné realitě.
Už by nemělo zlobit přidávání nových produktů, ještě mírně vylepšena deduplikace smluv.
V modulu Klienti lze podle IČ aktualizovat či vytvářet nové kontakty klienta podle informačního systému ARES Ministerstva financí (rejstřík ekonomických subjektů) a to vč. právní formy. Používání má své limity viz.http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Prostě při typování klienta stačí zadat IČ a zbytek lze přes tlačítko dodat automaticky přes internet!

8.12.2012 - rozšíření systému o metodu "C" výpočtu storno provizí. viz. příručka str.99  Je tedy vhodné změnit příslušnou metodu (z B na C) u produktu FZ a FZR1 v nastavení produktů

7.12.2012 - důležité! Změna výpočtu v provizích! Díky Poj.ČS a novým storno provizím byl upraven mechanismus výpočtu kladných provizí s uvedeným storno měsícem (ponížení pojistného klientem). V předchozích verzích PAM toto není (a ani nemohlo být) zohledněno a budete vyplácet podstatně víc než vám přišlo! Tento upgrade je NUTNÝ pro všechny stávající uživatele Agenda PAM.
Popis mechanismu je uveden na str.99


4.12.2012 - změna v chování ukazatele zákazu hromadné elektronické komunikace u klienta.
Přidána právní forma u klienta. Možnost vyhledávání v SQL Modulu a možnosti řazení.

28.11.2012 - opraven problém s generováním provizí u velkého počtu externistů v clusterovaném prostředí.
Oprava sestavy sumarizace smluv podle pojišťovny v modulu Nastavení. Výrazné zrychlení funkce deduplikace smluv.

26.11.2012 - vylepšena konsolidace duplicitních smluv viz str 62.
Možnost upravit prefix cesty k dokumentům PAM (např. rozdíl mezi klientem a serverem) - řízeno novým parametrem v .INI
Clustering databáze vyzkoušen - přináší podstatně vyšší výkon u velmi velkých databází a také spolehlivost. Clustering je ovšem příplatková funkce a vyžaduje určité postupy a odbornou správu.
Možnost aktivovat alarm duplikátních čísel smluv viz. nový INI parametr.

30.10.2012 - vylepšená funkcionalita LOGování při výpočtu provizí. Možnost LOGování PAMky do prostředí MS SQL Server, což je z auditního hlediska lepší volba. Možnost parametrem v INI rozkouskovat exportní soubor (standartně po 500 adresách) s email adresami zákazníků pro hromadnou korespondenci (kvůli technologickým limitům rozdělovníku poštovních klientů)

22.10.2012 - POZOR!!!   TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA!    Popis ZDE.
                     Nová změna přináší větší robustnost, vyšší výkon a připravenost pro budoucí požadavky. Čtěte popis před instalací.
                     Do budoucna přinášíme clustering databáze a nově databázově orientovaný LOG, který zaznamenává veškeré rizikové operace a zejména mazání dat.
                     Nový LOG přispívá ke sledování dějů v PAM a zároveň poslouží jako auditní soubor pro případnou kontrolu ze strany státních institucí.

10.10.2012 - možnost kopírování Prodejce ze staré smlouvy u Inspiralu. Možnost importu prodejce (Username, jméno) co se nově objevuje u provizí PČS do provizí. Změněny podmínky konverzí produktů při importu provizí. Nová pozměněná uni sestava provizí.

8.10.2012 - opraven Inspiral (konverze smluv při načítání provizí, předtím prostě neproběhla funkce ukončení staré smlouvy a vytvoření nové, nyní opraveno)

6.10.2012 - vylepšená kontrola a reporting u Kalendáře provizí a plateb. Nyní je i zde k dispozici SQL Modul s příklady. Kalendář plateb je nástroj zejména pro inkasní makléře a slouží k vlastnímu plánování příchozích provizí, předpisů plateb klientem atd... páruje se s provizemi a lze tak kontrolovat odchylky u všech metod tj. vč. podílové metody!

12.9.2012 - vylepšená funkce Ruční korekce provize. Naváže ze smlouvy více údajů do Plateb externistů, tedy pokud najde č.smlouvy při zadání ruční korekce. Toto se následně promítne do správnější formy exportu do CSV a TXT (Export provizí).

29.8.2012 - .vcs úkol pro chytré telefony obsahuje adresu klienta v sekci LOCATION a tak umožňuje tím pádem navigaci k němu (!)
při exportu jednoho úkolu si lze zvolit za je určen Managerovi, Externistovi či Klientovi.

28.8.2012 - při exportu úkolů do MAPI se přikládá i .ics soubor pro přimý import úkolů do chytrých telefonů nebo organizátorů, které dokážou pracovat s iCalendar formátem (Outlook 2010, LotusNotes, eMClient, iOS, Linux, Android...)

23.8.2012 - změna výpočetní metodiky při aplikaci provizní tabulky u produktů. Viz. strana 99 v příručce.

10.8.2012 - Nový parametr v nastavení produktů - Manager další roky. Umožňuje nastavit % pro činnost Manager pro další roky nad tříleté období při výpočtu provizí.

31.7.2012 - nový typ úkolů tzv. Trvalý úkol. Tento nelze označit za vyřízený a má datum 1.1.2999. Takový úkol má být neustále na očích obsluze do doby než jej smaže.
Serie malých vylepšení, víceméně jde o kosmetické úpravy.

28.6.2012 - oprava exportu nastavení. Pokud byl zvolený nevhodný postup při upgrade a exportu nastavení, objevila se hláška "Položka nenalezena v kolekci" a export byl přerušen (nekompletní setup.dat)!
Nyní i přesto dojde k exportu kompletních dat.

26.6.2012 - malé změny v databázi, které řeší malé chyby na extranetu PAM. Je zároveň třeba mít aktualizované serverové scripty. Změny se týkají jen Agenda PAM Extranet.

1.6.2012 - možnost přesunout všechny (hromadně) archivované smlouvy zpět do produkčního systému.
V této fázi ještě experimentální funkce omezení uživatele na pohled na data, která souvisí pouze s ním jako externistou. Týká se jen případů, kdy uživatel je zároveň Externista a je to definováno v seznamu uživatelů PAM. Restrikce v přístupu musí být ovšem poskládány tak, aby jedno nevylučovalo druhé. Je třeba mít na paměti, že SQL Modul nemá žádné omezení a ani jej mít nemůže.

3.5.2012 - Vylepšena funkce pro generování názvů klienta nyní obsahuje celkové vyčištění a konsolidaci dat: místa kde v názvech je více mezer za sebou upraví na jednu, doplní PSČ podle města tam kde chybí, doplní okres a stát. Upraví PSČ podle předepsaného formátu tj. bez mezer. Nové číselníky PSČ, měst a okresů pro ČR a Slovensko. Při uložení nového klienta se doplní Okres a Stát podle PSČ. Důležitá věc pro globální statistiky podle okresů atp. Nové SQL dotazy v Globálním SQL Modulu, které právě s tímto souvisí.

25.4.2012 - oprava exportu provizí do APR a CSV
20.4.2012 - drobné optimalizace. Pokud jste přepsaly i AGENDA.INI doporučujeme hodnotu
TransactBuff=0 nastavit na 0. Původní -1 nedělá při Synchronizaci dobrotu. Doporučujeme trvale nastavit na 0. Nový instalační balíček již obsahuje INI soubor s nulou.

12.4.2012 - rozšíření pole EMAIL u Klienta na 40 znaků, stávajících 35 znaků se ukázalo jako nedostačující v ojedinělých případech. Synchronizace nutná.
31.3.2012 - úprava mechanismu výpočtu záporných provizí u Zprostředkovatele (viz. manuál)

27.3.2012 - oprava chyby při ukládání SQL dotazu, nově přidaný SQL dotaz pro reporting do ČNB, oprava drobných chybiček. Doporučujeme Synchronizovat db.

21.3.2012 - verze 5.0. seznam změn zde

17.2.2012 - výrazně sofistikovanější práce s kalendářem provizí a plateb pro inkasní makléře. viz. manuál.
Možnost automatizovaného otisku (výpočtu) kmene externistů v pravidelných intervalech.
Ergonomicky vylepšen SQL Modul. Sada nových SQL příkazů (Externisté, Kalendář plateb)
Nyní je SQL Modul k dispozici i pro tabulku kalendáře plateb (inkasní makléř) - modul Provize/Kalendář plateb.

13.2.2012 -
při importu Končících smluv se nově text z pole POZNAMKA vkládá do na konec Poznámky ve smlouvě. Slouží k identifikaci některých specifických smluv např. smlouva ve výpovědi.

2.2.2012 -
oprava výpočtu výkonnosti externistů II. ve statistickém modulu.
Nový parametr v produktech, kdy je možné vyplácet provize zálohově dle libosti viz. str 21 a 85

18.1.2012 - při konverzi produktů při načítání provizí se objevovalo v určitých případech nový produkt FZR1 ačkoliv tam neměl co dělat. Toto je způsobeno tím, že u těchto smluv chybí údaj Datum podpisu. Nový upgrade již tuto situaci dokáže vyřešit, ale všeobecně doporučujeme mít data v PAM pokud možno kompletní.

7.1.2012 - u produktu 7BN nyní Agenda umí vyřešit mimořádný vklad (platbu). Dále u Flexi FZ a produktů je snad už konečně vyřešen problém se zápornými provizemi podle nových podmínek (Změna produktu FZ,HN,FI na FZR1).
Opraven problém se správným výběrem Ukončených smluv v sestavách s provizními lístky.

24.11.2011 - možnost vytvořit úkol přímo ze smlouvy. Možnost po znovu načtení Dlužníků je využívat i v Extranet PAM (nutný upgrade Extranet PAM na v.4.9.0.)
SQL Modul nyní umí výsledek zobrazit v nezávislé tabulce (lze použít agregace a zobrazení dat z cizích tabulek bez vlivu na tabulku příslušného modulu) a tento výsledek uložit do textového souboru nebo CSV souboru, který lze otevřít rovnou v MS Excelu!

12.11.2011 - Nastavení produktů viz. str 84 a nově Archivace dat viz. str. 96
V případě Archivace - nezapomeňte zazálohovat stav. Jednoduchým způsobem již přesunutá data nelze dostat zpět do hlavní agendy!

31.10.2011 -
Rozšířené možnosti SQL Modulu viz. příručka str. 61-62
Nově SQL Modul k dispozici také v modulu Externisté.

26.10.2011 - SQL Modul k dispozici i pro Úkoly a Provize vč. příkladů, při obnovení nastavení se kopírují pojišťovny, vlastní SQL doatazy se již neduplikují s těmi od 2MSoft, bohužel ty staré co tam jsou je nutno ručně smazat neb nejsou označeny jako 2MSoft a poté opět uložit do SETUP.DAT pro příští obnovu.
- sestava ukončených smluv při hromadném rozesílání provizních lístků je nyní i v PDF
- Kontrola Provizní dávky podle sumarizace na bázi čísla smlouvy
- upravený celý proces a jeho "zlogičtění" Synchronizace, obnovení nastavení a s tím související prolnutí produktů.
- seznam úkolů již opět exportuje do XLS
- účetní podklady k provizní dávce
- opravena fukcionalita ručních korekcí s veškerou možnou návazností na ostatní data
- modul Provize informuje o aktuálním počítadle v hlavičce okna
- v AGENDA.INI je nově možnost trvale zapnutí volby, kdy provizní výpočet bere v úvahu produkt vedený ve smlouvě nikoliv v příchozí provizi
- smlouva informuje barevně o přítomnosti pojištěné osoby či vozidla
- funkce na komprimaci databáze byla rušena z důvodů občasné a nejasné ztráty části dat
- Smlouvy - talčítko prolongace nabídne vygenerování příslušného úkolu
- Nový produkt FZR1 (slouží jen pro vyřešení situace u záporných provizí u produktu FZ)
- Pojištěné osoby ve smlouvě, lze pouhým zadáním platného rodného čísla nebo IČ natáhnout a provázat s databází klientů. Pro klienta pouze jako kontaktní údaj, je žádoucí tohoto klienta označit příznakem "Pouze kontakt" aby nebyl případně smazán v rámci čištění dat Klienti bez smlouvy.

21.10.2011 -
nová sestava smluv a jejich provizí a zisků (Provize/Výnosy)

28.9.2011 -
nová sestava Klientů a jejich smluv sloužící jako podklad pro nabídku dalších produktů.

22.9.2011 -
vzorové univerzální sestavy nově obsahují makro pro doplnění apostrofů v celé sestavě, již to není třeba dělat ručně. viz.příručka strana 64-65
Při aktualizaci smlouvy při načítání provizních lístků v případě že není znám kód produktu z provizního lístku, se tento kód ve smlouvě nepřepíše prázdným znakem a bude tedy zachován ten původní.

20.9.2011 - nové sestavy o příjmech externistů z jednotlivých smluv (další nástroj pro kontrolu vyplácených provizí)

3.9.2011 -
nový produkt GLV a nově předefinovaný produkt 100 na Mimořádná odměna.
POZOR! Nové tři parametry u nastavení produktu, kdy lze pracovat s fixní vstupní částkou (vyplacená provize je totožná se vstupní provizí z pojišťovny) a dále možnost ignorování % u smlouvy a nebo externisty (pokud toto není aplikováno, je fixní provize ovlivněna těmito %).
Toto dává PAMce další rozměr už beztak úžasné flexibilitě. 
Pro důsledky synchronizace použijte Import produktů II a ne obnovení nastavení Agenda PAM.
vše popsáno v aktualizované příručce.

30.8.2011 - oprava v zadávání RČ/IČ u klienta. Program pracuje s certifikáty třetí generace. Stávající druhé generace není třeba nahrazovat.

13.8.2011 - praxe ukázala jako velmi praktické, aby bylo možné evidovat více adres resp. kontaktních informací u klienta. Nyní lze u klienta evidovat libovolný počet adres.

29.6.2011 -
úpravy v produktech navýšení Flexi (NSF1,NSF2 a NSF3) Pozor nové produkty! Dále PAM konvertuje podle nových podmínek do těchto produktů při importu provizí. Pokud chcete tyto nové produkty dostat do PAMky - je třeba synchronizovat.

20.6.2011 - úpravy pro nový Extranet a vylepšená práce s úkoly zejména ve vztahu s ukončením smlouvy či smazání pojištěné osoby.

13.6.2011 -
oprava chybně ukládaných automatických úkolů a statistiky externistů v síťovém prostředí Agenda PAM (místo do síťové databáze data putovala na lokální databázi :-( )

24.5.2011 -
vylepšení importu produktů z klientova nastavení a jejich kombinace se standartní řadou produktů (po následcích po synchronizaci). Velmi vhodná funkce pro ty, kteří si udržují vlastní tabulku produktů a neaplikují nové změny do svých stávajících produktů nebo nereflektují systémové nastavení produktů pro nové řady Agenda PAM.

17.5.2011 -
hromadná korespondence klientům již není omezena jen na MAPI rozhraní a umoňuje reagovat na nastavení a využívat i přímého SMTP přístupu a tudíž využívat formátování zprávy v HTML kódu.
V modulu Klienti lze vidět klienty, kteří dnes mají narozeniny.

29.4.2011 -
opravena funkce exportu úkolů do MS Outlooku, nově možnost nastavit i oznámení tohoto úkolu v Outlooku. V kartě Klienta je nově možnost označit jej, že nechce být osloven hromadnou korespondencí a lze zadat datum narození.

19.4.2011 - úprava v kalkulaci MLM. U záporných provizí toto nefungovalo korektně.

15.4.2011 - možnost komprese a šifrování příloh u hromadného zasílání provizních lístků externistům emailem dle požadavku ČNB.
Nově Agenda PAM pracuje s kódem činnosti "XX" a rozpočítá provize příslušným způsobem podle smlouvy z JEDNÉ příchozí provize. Viz. manuál str. 77

27.3.2011 - nové sestavy pro reporting do ČNB
21.3.2011 - oprava (kritická) ve smyslu výpočtu a zpracování záporných provizí pouze v partnerském vztahu.
Oprava (nekritická) u záporných provizí kde je zároveň Externista II - se v modulu Provize nezobrazovala správně hodnota pro PP a PP II.
Možnost použití upravených klonů produktů pro mírně odlišný výpočet pro určitou skupinu smluv potažmo externistů avšak bez ovlivnění statistických sestav. Je třeba jen dodržet Rodičovský kód produktu v Produktech.

8.2.2011 - další možnosti při importu smluv z UNI excel sestavy "Přehled smluv". V sestavě lze uvést Interní IDF prodejce a ten bude přiřazen jen té konkrétní smlouvě.

22.1.2011 - aktualizační možnosti při importu smluv z UNI sestavy, viz. manuál str.55
Nové produkty a nově vyřešený produkt 100 (Stopro) při načítání provizí.
V rozšířené statistice u Externistů je nově možnost otisknout stav kmene k datu a následně porovnávat v dalších období - práce s externisty a jejich odměňování (!) Promítnuto i do Extranetu PAM
Experimentálně implementován INSPIRAL popis jak to funguje je zde

21.12.2010 - převod produktu FZ s KZ="DC" v provizním lístku na interní produkt NSF1
19.12.2010 - nové statistické funkce pro Externisty v modulu Rozšířená statistika. Roční vyhodnocení.
Ošetřeny vstupy data Platí do a možnost Ukončení smlouvy v Agenda PAM, tak aby to systémově vyhovovalo zpracování pro další statistické výpočty. Drobné úpravy při načítání a zpracování sestav Ukončených smluv.

30.11.2010 - úprava v interní vazbě mezi smlouvou a úkolem

22.11.2010 - oprava, nešlo zadat osoby figurující v poj.smlouvě. Nově lze u těchto osob zadat Datum alarmu a na základě tohoto vygenerovat úkol do modulu úkolů/alarmů. V modulu smlouvy, lze v menu odskočit do modulu Alarm/úkoly a vidět tak úkoly svázané jen s touto smlouvou. V modulu Externisté, lze vidět v nabídce seznam všech osob ve smlouvách vázaných přes prodejce.
10.11.2010 - oprava u načítání dlužníků. U záznamů s prázdným číslem návrhu se smlouva zařadila tam kam nemá.
27.10.2010 - přehlednější menu a konsolidace funkcí v modulu Provize. Drobné úpravy statistických sestav.
22.10.2010 - ještě více vylepšeny funkce na dohledávání smluv bez provizí (popř. opožděné provize). Viz.modul Provize záložka Funkce. Nyní lze dohledávat i více v historii. str.70 v manuálu
19.10.2010 - pro majitele modulu rozšířená statistika nové funkce viz. str. 72 v manuálu
18.10.2010 - údržba dat v modulu Zálohování viz.str. 87 v manuálu
24.9.2010 - systémová vylepšení v nouzovém režimu při obnově dat apod.
21.9.2010 - objevil se nově problém s hromadnou poštou a MAPI rozhraním. Na vině je pravděpodobně nějaká aktualizace od Microsoftu. Každopádně věc se po celodenním úsilí podařilo vyřešit. Takže to opět funguje jak na Windows 7 tak XP i s Outlook 2007 nebo 2003 ba i Thunderbirdem!
17.9.2010 - menší opravy při načítání APR souboru. Nové možnosti při exportu provizí a APR souboru - viz.manuál
Dále při načítání dlužníků, již Agenda páruje i přes číslo návrhu.
27.8.2010 - další vylepšení v úkolech (Alarm), možnost distribuce úkolů na zaměstnance.
Vylepšena hromadná emailová korespondence s Klienty.
Nová funkce pro import nastavení produktů s možností jejich pouhého přidávání nebo aktualizace. Nová sada předdefinovaných úkolů. Nové předdefinované dotazy pro SQL Modul.
16.8.2010 - opravena chyba při načítání APR souboru a vytvoření nové smlouvy. Č.smlouvy se přiřadilo do č.návrhu a naopak. U této smlouvy pak nevznikla provize :(
Dále oprava chyby, kdy při přechodu ze starší Agendy na 4.2.0 byl zapnut Alarm (úkoly), tak po upozornění na rozdílnou verzi databáze a programu tzv. program přestal reagovat.
10.5.2010 - drobné úpravy ve funkčnosti úkolů. Několik změn ve vnitřní struktuře produktů.
Opraveny některé drobné chybky. Oprava chybné interpretace čísla návrhu při zpracování provizí (jen v některých případech).
Nová možnost mazat jednotlivé výplaty provize u Externisty. Při převodu kmene již dochází i k převodu Doplatků.
30.10.2009
- opravena chybová hláška po importu dlužníků nebo končících smluv a následné ukončení Agendy. Nově lze vkládat až 5ti místné číslo do % externistům v modulu Smlouvy a tak dosáhnout na 2 desetinná místa.
Toto je poslední verze v řadě 3.x.
Pracujeme na verzi 4.0 a proto uvítáme Vaše náměty na vylepšení či nové funkce.
14.10.2009 - Zprostředkovatel figuruje už i ve statistice Externisty (Výkonnost Externisty)
8.10.2009
- NOVÉ MOŽNOSTI PŘI VÝPOČTU PROVIZÍ!
Agenda PAM vám nyní nabízí možnost určení fixních částek provize u jednotlivých smluv vč. jednorázové provize Zprostředkovateli a to jak fixní částky tak procentuální. Celý popis jak to funguje je zde.
Funkce ReCalc v detailu provize již počítá jednotlivou dílčí provizi komplet tj. vč. zprostředkovatele.
Další možnost zviditelnit nebo naopak odměnu zprostředkovatele v provizním lístku prodejce.
Při instalaci upgrade je nutno povolit nový AGENDA.INI a ze starého přenést vaše případné vlastní nastavení.
21.9.2009 - opraven import APR souborů resp. načítání nových smluv z tohoto APR.

18.9.2009 - U podílové metody se objeví chybové hlášení pokud není zadána činnost v provizích.
Možnost změnit vzhled Agendy podle stylů (nutný nový AGENDA.INI), prozačátek ponechte přednastavený Royale :-) Přepis Agenda.ini je nutno povolit, pokud máte své vlastní nastavení v INI souboru je třeba nový INI příslušným způsobem modifikovat!
Nové tři produkty.
Opraveno párování přes číslo návrhu při aktualizaci smluv před výpočtem provizí.
Vylepšeno logování průběhu některých činností a zápisu chybových stavů do těchto LOG souborů.

21.5.2009 - Změna při výpočtu provizí u záporných provizí. Aplikovány dvě metody (A a B) podle produktu. Metoda A: násobí pevným koeficientem podle čvrtletí (dle Storno měsíce), Metoda B: násobí koeficientem vypočteným podle Storno měsíce. Proto je nutné aby provizní sestava obsahovala údaje o Storno měsíci v příslušném sloupečku.

Nový marketingový nástroj - možnost hromadného zasílání emailu vybraným Klientům (podle SQL modulu). 
Opravena adresa Klienta v sestavě Končících smluv pro Externisty.

9.4.2009 - u produktu FZ se neaplikovala možnost vyplatit 50% či 100% provize. Opraveno

3.4.2009 - úpravy v databázi kvůli Extranetu Agenda PAM, možnosti aktualizace a importu smluv z DBF (IV) souboru.
Výhoda DBF souboru je, že nemá omezení na počet řádek jako Excelová tabulka. Navíc sestava mající již velký počet řádek např. 27000 se chová nestandartně v Agenda PAM a je proto lepší uložit tuto sestavu (platí jen u Přehledu smluv v Uni sestavě) do formátu DBF IV (*.dbf). DBF soubor musí mít název do 8 znaků např. PRSMLUV.DBF. Více informací ohledně DBF na dotaz, jedná se pouze o ty, kteří importují data do Agenda PAM, kteří mají více jak 20 - 22 tisíc řádek v excelovské tabulce.

17.3.2009
- správná kalkulace provize z mimořádného vkladu u nového produktu FZ.
Nový produkt Flexi 2009 v produktech, je tedy třeba provést synchronizaci se vzorem.

12.2.2009 - při výpočtu provizí může Agenda hlásit chybu "DataConversion error". Jedná se o konverzi čísla návrhu a nemá to vliv na výpočet provize externistům. Nic méně je toto opraveno. Nezapomeňte na synchronizace databáze se vzorem.

16.1.2009 - vytvoření LOGu při startu Agendy, úpravy umožňující fungování na Windows 7 / Vista.

8.1.2009 - při generování úkolů do emailu v modulu Klienti lze generovat nejen všechny zobrazené úkoly, ale i jen ten jeden označený.

7.1.2009 - zlepšená práce při aktualizaci smluv, importu smluv a importu provizí při aktualizaci RČ/IČO. Problém byl s prázdným č.návrhu nebo smlouvy a následné identifikaci v Agenda PAM po převedení č.návrhu a č.smlouvy na textové pole.

10.12.2008 - vylepšení Agendy stran úkolů (Alarmu) a provázanosti na Klienta, Smlouvy a externisty. Možnost generovat úkoly do Microsoft Outlooku, hledat v úkolech.
+ další drobné opravy.

7.7.2008 11:25 - oprava exportní funkce smluv pro nadřízenou Agendu vč. načítání smluv z podřízené Agendy. Prázdné provize nyní obsahují 0,- položku aby se generoval vyplněný provizní lístek a ne zcela prázdný.

9.6.2008 15:20 - malá chybka se vloudila do Synchronizace se vzorem. Oprava součástí toho instalačního balíčku.

6.6.2008 - verze 3.4.0 přináší celou řadu změn a novinek! Čtěte prosím pozorně. Zazálohujte si AGENDA.INI a nechte při upgrade nahrát nový AGENDA.INI, hodnoty z původního přeneste do nového souboru.
1) Zálohování, lokální záloha již NEOBSAHUJE data z Agendy PAM, ale jen lokální nastavení (INI, KEY ...) a LOG soubory. Tudíž nyní jsou oba soubory důležité pro zálohování na jiné medium!
2) Obsluha si může před zálohováním sama určit, zda chce databázi Dokumenty a AgendaPAM vložit do lokální zálohy, standartně je však toto vypnuté.
3) Vzhledem k novému přístupu k zálohování ušteří zálohování Váš čas, protože nezálohuje největší data dvakrát, ale jen jednou , pakliže nezvolíte jinak.

4) Externisté - detaily, změna nejen designu ale i nové hodnoty pro možnost používání Agenda PAM - Extranet *) viz. dále
5) u Externistů možnost generování provizních lístků se Základnou (nutný zásah do AGENDA.INI; PLZakladna=-1)
6) Externisté/Statistika - nové funkce zobrazující aktivitu na Extranetu *)
7) úprava tiskových sestav zejm. končící smlouvy a další
8) Modul Provize, možnost náhledu v Detailu provize i na Externistu II.
9) Tabulka s výpisem počítadel (dávek) má možnost při využití Extranetu provize za tuto dávku zpřístupnit na Extranetu *) / sloupec "web"
10) Parametry zpracování - již nyní správně funguje výpočet délky smlouvy z dat Agendy. Používá se pro sestavy, kde délka trvání smlouvy není obsažena.
11) Opravena detekce mimořádného vkladu u FI produktu

*) 12) Agenda PAM Extranet - ano, Agenda PAM již dokáže za splnění určitých podmínek a zakoupením webové aplikace fungovat jako Extranet pro Vaše externisty !
          Funguje i přes mobilní telefon - vyzkoušeno na Nokia E90 !
          Můžete sami otestovat login: jnovak heslo: test01 na http://84.244.89.98:100  zde je testovací Agenda PAM se změněnými daty ale zachovanou logikou.
 

15.4.2008 - z celé řady důvodů přibyla položka u Externistů ohledně názvu souboru při exportu a odesílání provizí emailem. Agenda PAM se u chybějícího údaje zastaví a požaduje vyplnění nebylo-li uděláno před generováním sestav. Nesmí se použít nedovolené znaky jako např. */.," atd... Délka je omezena na 20 znaků.
Dále jsou udělána drobná vylepšení a opravy (Správná detekce produktu ZM), rozšíření možností uživatelského nastavení v AGENDA.INI - více viz. plánované školení

21.3.2008 - oprava importu a aktualizace smluv vč.klientů: u Klientů docházelo v případě, že v buňce (XLS soubor) nebyl žádný údaj, tak se tam kopíroval údaj z předchozího řádku. Jednalo se o pole Ulice, RČ/IČO.
Doporučujeme smazat data podle APR dávky a natáhnout smlouvy s klienty znovu.

11.3.2008 - opravena chyba při importu dlužníků a končících smluv ve smyslu aktualizace RČ/IČO. Možnost vypnout automatické generování úkolů do Alarmu při importu Končících smluv a Dlužníků.
Nové produkty.
Možnost mazání splněných úkolů v modulu Nastavení/Spec.funkce.

1.3.2008 - nové produkty v nastavení.
Vylepšen export smluv do *.sml souboru. Nyní je vč. klienta a při načítání se podle RČ/IČO buď přidá nebo nepřidá. Vhodné pro detašované externí pracoviště kde není společná LAN (síť) a smlouvy s klienty lze předávat pouze přes *.sml soubor (e-mailem).

28.2.2008 - možnost mazat uzavřené úkoly od data (Nastavení/Speciální funkce). Doplněny další data v exportu smluv do *.sml souboru.
Zobrazování a práce s úkoly v modulu Externisté s možností automatického generování emailu externistovi s úkoly, které je třeba řešit (!)

22.2.2008 - vylepšená práce s Dlužníky. Ve smlouvách údaje o dluzích. Ve dlužnících více údajů o smlouvě.
Při importu dlužníků se automaticky vytváří seznam upozornění (úkolů) do nové funkce Agenda PAM, "upozorňovače" na naplánované úkoly! To samé při importu Končících smluv!
Nově "Upozorňovač" tzv. Alarm zobrazuje úkoly pro datum -7 dní a + 14 dní

19.2.2008 -
oprava generování emailů Externistům, při přechodu do modulu Zálohování se automaticky ukončí okno Alarmu a Alarm úkolů není dostupný v modulu Klienti při volání z modulu Smlouvy z technických důvodů.

15.2.2008
-Seznam novinek a oprav ve verzi 3.3.0.

v modulu Klienti je možné vkládat do záložky Akce termíny a schůzky s klienty.
Agenda nově po svém spuštění může na aktuální ( v ten den) upozornit obsluhu na dané úkoly.
Při upgrade je vhodné aktualizovat soubor AGENDA.INI nebo doplnit do stávajícího INI souboru položku
ALARM=-1, hodnota 0 vypíná upozorňovací okno při startu Agneda PAM.
K seznamu se lze dostat v modulu Klienti příslušnou volbou z roletového menu.

Agenda zpracovává doplatky u nového produktu. (50% zálohy)

Nově spočítané provize budou ukazovat v provizním lístku všechny druhy produktů v rámci jedné smlouvy, tak
jak je to od roku 2008 možné.

Nová statistická sestava v modulu Provize, resp. 2 nové sestavy (roletové menu Sestavy).
Seznam platných smluv bez provize (standartní součást)
Seznam smluv a jejich výnos v celé historii dat Agenda PAM (pouze pro majitele Statistického modulu).


Opravena funkčnost tlačítka "Kontrola vybraných smluv a jejich provizí na vstupu" v modulu Smlouvy záložka
Statistika a funkce

Upravena metodika výběru dat v sestavách Sumarizace smluv.

Nová příloha (sestava) pro Externisty při generování provizních lístků. Seznam smluv jenž mají výročí
podpisu smlouvy v tomto a následujícím měsíci.

31.1.2008 - práce s produktovým kódem ve smlouvách, aktualizaci smluv, importu smluv, zobrazování atd... ID_Produktu již není vůbec důležitý údaj, jen Kód produktu. Drobné opravy, možnost zadat u Externisty % v desetinném formátu.

18.12.2007 - zvětšeno pole pro vkládání čísla smlouvy na 15 znaků (čísel), úprava konverze produktů NSF1 a NNF1. Provize za navýšení pojistné částky a provize za  navýšení pojistného u Flexi.
5.9.2007
- zvětšeno pole pro vkládání čísla smlouvy na 15 znaků (čísel), úprava konverze produktů NSF1 a NNF1. Provize za navýšení pojistné částky a provize za  navýšení pojistného u Flexi.
28.8.2007 -
problém s vyplácením 50% záloh.provize u produktu FNPZ
16.7.2007 -
přepracována část evidence vozidel u smluv.
Nově možnost využívání univerzální sestavy v Excelu pro import provizí od různých pojišťoven. De facto Vám stačí průměrná znalost MS Excel a dodržet předepsaný formát tabulky. Univerzální vzorová tabulka je ve složce \VzorDBF tak jako DBF vzory. Načtení této sestavy se nachází pod vedlejším tlačítkem jako Import běžných PČS/Koop provizí.
21.6.2007 - v modulu Externisté [Sestavy-Provize] je tlačítko Výplaty externistům. Nyní již funguje (ověřeno) generování hromadných platebních příkazů pro Servis24. Dávka pro ČSOB je funkční jen teoreticky, nebylo testováno. Ostatní bankovní služby/domy jsou zcela bez záruky. Ačkoliv dávka dodržuje standard ABO, je po zjištění pravdou, že každá banka má jiný ABO standart :o(
5.6.2007 - Agenda PAM pracuje s novými produkty PČS.
25.5.2007 21:40 -
úprava programu aby pracoval s novým provizním lístkem Poj. ČS
Další parametry u produktů Max%, MaxProvize.
Maximální % zatím není funkční, protože sestava provizí od PČS na to není připravena. Max Provize je funkční.
Chybička se vloudila, upgrade je nutný zejména pro ty, kteří už instalovali verzi 3.0., dále je zde v testovací podobě generování hromadného příkazu pro el. bankovnictví ve formátu ABO.
24.5.2007 -
úprava konverze produktů při načítání provizního lístku PČS. Zejména u Inkasních produktů.

25.5.2007 - další drobná úprava konverze.
23.2.2007 -
drobné opravy. V modulu Externisté lze vygenerovat výplaty (interně připraveno pro statistiku) a zároveň generuje textový soubor, který lze importovat do Excelu. Slouží jako pomocník při zadávání platebních příkazů provizí. u verze 2.5.1. - soubor bankovních příkazů jen pro Aktivní externisty.

12.10.2006 -
- opraveny a doladěny některé drobnosti u výpočtu podílovou metodou, nejnovější tabulka produktů dle kolegy Dana Průši
- možnost používání podílové a produktové metody současně.viz.návod
- konsolidace klientů v Agenda PAM, detekce duplicitních záznamů dle RČ/IČO a převod smluv, dokumentů atd... viz. návod
- vylepšená detekce produktů při kalkulaci provizí, již bere v patrnost i 2 místné kódy, resp. celý kód, potom 2 místný a nakonec jedno místný. není tedy nutné mít všechny kódy v tabulce i pro produkty spadající do stejné skupiny i se stejnými procenty. Např. OB6, OB7, OB8 ... stačí mít v nastaveních jen OB, ovšem pokud všechny tyto produkty mají stejná % !!

23.10.2005 - pro majitele licence na modul Rozšířená statistika přístupná nová funkce v modulu smlouvy pro přehled smluv a vyplácení provizí. Slouží k odhalení smluv kde nebyla vyplacena provize za určité období. V současnosti je to vývojová verze.

19.10.2005 - nové produkty a jejich nastavení. Nová sestava v modulu Provize o rozdílech ve vstupní a výstupní provizi. Interní funkce připravující Agendu k připravovanému doplňkovému modulu, který provede analýzu smluv a četnost vyplácení provizí (!). Nově můžete spatřit u plateb externistů období (periodu).

10.9.2005 - nové produkty Kooperativy a další drobnosti
25.5.2005 - připravenost na přečíslování smluv u Kooperativy. Celá řada drobností vylepšena a upravena tak aby odpovídala aktuálnímu stavu věcí.
Nové statistické sestavy.
Nově ještě zprostředkovatel ve smlouvách - 1 rok sdílí provizi s PP. Vyřešen problém s č.návrhu=0 (přečíslování smluv)

29.11.2004 13:00 - Po upgrade na tuto verzi pozor na úrazové smlouvy PČS placené jednorázově. Pokud nebude v detailu smlouvy zatrženo jednorázové pojistné, bude provize spočtena špatně! Dále drobné úpravy u MLM a Ručních korekcí. U obou případů se dosazuje č.sml 999999999999 aby byly provizní lístky v pořádku.

4.11.2004 15:20 - upraven a doplněn provizní lístek. Drobné kosmetické úpravy. Přidáno políčko "číslo dokladu" v modulu Klienti.

26.10.2004 21:20 - Agenda může přes soubor agenda.ini zaokrouhlovat při výpočtu provizí podle Vámi nastavených desetinných míst. Při instalaci budete dotázáni na přepsání tohoto souboru. Pokud jste jej upravovali, uložte si jej předtím někam na bezpečné místo a podle něj pak upravte nový soubor.

13.9.2004 14:45 - nové produkty v Agendě. Opraven kontrolní výpočet provize v modulu Provize/Detail provize

1.9.2004 12:00 - 2.2.0. přidány dodatky ke smlouvám v návaznosti na splátkový kalendář /speciálně pro makléře/

26.8.2004 10:00 -
2.1.1c - nová funkce v modulu provize/detaily pro výpočet jedné jediné konkrétní provize, kde se zobrazí všechny vstupní a výstupní hodnoty - dobré když se pátrá po důvodu proč se provize nespočítala správně (pozn. v 99,9% jsou to šptaná data z pojišťovny :o))

export nastavení Agendy již opět funguje

implementace nového provizního systému PČS. Tato verze umí zpracovávat oba inkasní systémy - nový i starý.

2.1.0. - mění filosofii ve vztahu smlouva x produkt. Již pro účely statistiky a celé řady úkonů se nepoužívá ID produktu, ale jeho kód. To řeší problém s různým ID produktu u zákazníka než např. používá standartně fa 2MSoft. Před synchronizací po upgrade je nutné provést toto.