Novinky a úpravy ve verzi 5.0

POSTUP PŘI UPGRADE Z 4.x na 5.0 - DŮLEŽITÉ !!!!

1) Export nastavení PAM
2) Upgrade software
3) Synchronizace databáze (defacto upgrade db)
4) volitelně: Import produktů II pro prolnutí produktů našich a Vašich (Modul Nastavení / Produkty)
5) volitelně: selektivní obnova nastavení. Zejména seznam pojišťoven, máte-li svůj vlastní seznam je třeba provést výběr jen pojišťovny a provést výběrové obnovení nastavení - dojde k přepisu seznamu našeho Vaším. Možná není od věci se pro inspiraci podívat na naše kódy ještě před přepsáním, pak tam budou prázdné hodnoty, které bude nutné doplnit.
6) Nyní je nezbytně nutné doplnit 3-místné kódy pojišťoven do tabulky v modulu Nastavení. Kódy si můžete vymyslet, ale nesmí se opakovat. PAM to nedovolí.
7) Pokud máte všechny kódy u pojišťoven vyplněny, proveďte aktualizaci smluv kódem . Je to to tlačítko pod seznamem pojišťoven v modulu Nastavení
8) zkontrolujte komplet nastavení PAM. Proveďte zálohu nastavení do SETUP.DAT. Původní (starý) SETUP.DAT doporučujeme archivovat!