1) Před synchronizací se musí kliknout na tlačítko "Kód Produktu-> Sml", to zajistí doplnění kódu produktů do databáze smluv.

2) Poté provedete synchronizaci

3) Následně doporučujeme úpravu námi nastavených produktů tak jak to vyhovuje Vám. Jak je známo, po synchronizaci obdrží Vaše Agenda PAM nastavené produkty podle nás. Popřípadě doplníte jiné produkty, které standartně nemáme v Agendě PAM

4) Po synchronizaci se vzorem a úpravě produktů se opět vrátíte do nastavení agendy a kliknete na tlačítko "Sml.KodProduktu -> Sml.ID_Produktu", to zajistí podle kódu produktů v databázi smluv ještě změnu ID_Produktu podle Vaší aktuální tabulky produktů.

*** od verze 2.1.0. již odpadávají problémy se závislostí Agendy na ID produktu. ID produktu je důležitý, ale ovlivňoval statistické údaje smluv. Nyní u záleží na použité zkratce (ISIC_KOD). Od verze 2.1.0. změna kódu v nastavení produktu povede ke ztrátě vazby smlouvy s produktem pro účely statistiky. Proto, je-li nezbytně nutné provést změnu zkratky (kódu) budete muset potom použít tlačítko uvedené v bodě 1) aby došlo k promítnutí změny kódu i v databázi smluv.