Agenda pojišťovacího agenta a makléře

© 2002-2013, 2Msoft
 

 

Co je Agenda PAM?
Jedná se o komplexní a velmi provázané softwarové řešení provozu pojišťovací makléřské společnosti*) nebo pojišťovacího agenta. Agenda PAM je 32bitový software pro Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7 (funguje i na 64 bitové platformě). Nejlépe a nejrychleji funguje na Windows 7 32-bit. Jako doplněk lze objednat i zjednodušenou formu Agendy PAM jako extranet aplikaci tj. internetová a máme vyzkoušené, že to dobře funguje i na moderních mobilních telefonech s přístupem na internet. Toto webové rozhraní je určeno právě pro externisty a spolupracující subjekty dané makléřské společnosti.

Agenda PAM je také zařízena na provoz ve více úrovňovém uspořádání jako např. holding. Jednoduše řečeno lze provozovat jednu PAM centrálně a distribuovat data směrem dolů k jednotlivých podřízeným společnostem. Software pochopitelně umí pracovat i na síti LAN s omezením přes uživatelské účty. Dokonce lze definovat to, že uživatel PAM je zároveň i Externista a tím mu omezit přístup k datům, které s ním nesouvisí (smlouvy, externisté).

 

Klíčové vlastnosti programu

Primárně tento software vznikl na rozpočítávání provizí za sjednané pojištění, takže pochopitelně umí toto.
Původně jen pro Pojišťovnu České spořitelny a Kooperativu, ale v současné době, kdy se program rozšířil do makléřské sféry, byla udělána opatření aby šlo zpracovat data z jakéhokoliv pojišťovacího ústavu.

Nabízíme dvě metody pro výpočet jeden tzv. produktový, přes nastavení jednotlivých produktů s určitou možností kontroly vstupních provizí nebo podílovou metodu tj. rozdělení vstupní provize jako takové bez kontroly zda je tato vstupní částka v pořádku či nikoliv.

 

Agenda PAM samozřejmě obsahuje databázi klientů provázaných na smlouvy s možností hromadného mailingu. U každého klienta lze archivovat různé dokumenty či fotokopie dokladů apod. Ke klientům je vázán systém úkolů, který je propleten na externisty (prodejce) a lze takto efektivně řídit výročí smluv, jejich blížící se datum ukončení nebo dlužné pojistné. Od verze 6.0 obsahuje CRM modul, rating klientů, sledování email komunikace s klientem a archivace této komunikace. Možnost vedení kampaní (poštou, emailem).

 

 

V Agenda PAM pochopitelně nesmí chybět modul či databáze externistů neboli prodejců. Zde je možné nastavit celou řadu vlastností jak se daný subjekt bude chovat při výpočtu provizí. Odtud se nakonec distribuují provizní lístky a celá řada dalších podpůrných sestav.  Aby bylo možné efektivně řídit tyto spolupracovníky je připojen celý důmyslný a komplexní statistický modul. Externisté mohou pracovat ve dvoustupňovém multilevelu (více vrstvá struktura). Nechybí ani možnost hromadné korespondence nebo generování platebních příkazů s provizemi do banky. Rovněž i zde je možné evidovat připojené písemnosti, doklady apod.

 

Dalším nezbytným modulem jsou smlouvy. V databázi smluv je pochopitelně evidována smlouva, její veškeré datumové údaje, stav smlouvy, vazba na klienta či pojišťovnu nebo produkt. Dále je možné smlouvu vázat na prodejce, získatele, manažera (to celé dvakrát) a ještě zprostředkovatele.
Každou vazbu lze procentuálně či fixní částkou ovlivňovat při výpočtu provizí. Výše provize tedy lze ovlivnit nastavením produktu, následně procentem daného externisty a ve třetí úrovni ještě na úrovni každé smlouvy. U zprostředkovatele lze určit, zda se jedná jen o jednorázovou provizi, to zajistí, že se již žádná další z této smlouvy nevyplatí jeho směrem.

Modul smlouvy je poměrně dosti komplexní, umožňuje celou řadu statistických operací, výběrů, filtrů až po speciální funkce jako je import / export dat nebo manipulace s daty. Nechybí provázání se dokumenty (naskenované smlouvy apod.), statistika výplat provizí a vůbec ziskovost dané smlouvy.

K dané smlouvě lze evidovat vozy či osoby jako extra údaje.
Ke smlouvě lze evidovat kompletní průběh likvidace pojistné události.

 

Modul provizí a importu dat zajišťuje práci s provizemi a jejích výpočet, který lze ještě řídit jednotlivými volbami. I zde je několik nástrojů sloužících ke kontrole dat, statistice výnosnosti vašeho byznysu. Dále je tu import dlužníků či končících nebo ukončených smluv, ze kterého lze automaticky generovat již zmíněné úkoly pro klienty a externisty.

 

Samozřejmostí je údržba databází a zálohování do šifrovaného archivu. Uživatelsky řízený přístup do jednotlivých modulů a evidence některých kroků. Většina klíčových funkcí vytváří LOG soubory, které detailně informují o průběhu celé operace nebo o chybách vzniklých během těchto operací.

 

Agenda PAM odráží v současnosti léta spolupráce a vývoje s makléřskými společnostmi a byla již při různých kontrolách podrobena zkoumání ze strany ČNB. I když se nejedná o levné řešení, každopádně jde o jeden z nejlepších softwarových řešení na trhu prověřeného praxí a i tak za zlomek ceny konkurenčních produktů. Díky své otevřenosti a flexibilitě dokáže svým zákazníkům nabídnout opravdu hodně a ve výsledku ušetří spoustu prostředků za ušetřený čas a díky automatizovaným procesům i šetří lidské zdroje. V podstatě lze říci, že administrativu zvládne jeden člověk vč. typování smluv a dělání klientského servisu a zbytek vašich zaměstnanců se může věnovat výhradně obchodu tj. sjednávání.


Za zajímavou výhodu považujeme, že svá vlastní data má zákazník fyzicky u sebe a nikoliv na serveru dodavatele softwarového řešení, který tady zítra už nemusí být a vy s ním, protože nebudete mít svá data k dispozici.

 

*) Pojišťovací makléřskou společností se zde spíše rozumí ta společnost, která pracuje systémem, kdy předepsané pojistné inkasuje přímo pojišťovna. Od verze 4.9.3. inkasní makléře podporujeme rovněž, ale ne tak sofistikovaně jako druhou skupinu. Pokud by byla některá společnost ochotna se podílet na vývoji této části (nadstavba PAM), tak se tomuto vůbec nebráníme.

 

Marcel Špeta

2Msoft

www.2msoft.net