SvazRyb - kompletní systém pro evidenci a statistiku Českého Rybářského Svazu. Reference je Berounská organizace v Pražské ulici.

2016 - připravujeme novou verzi 3.0. , která je vylepšena a má síťového klienta pro pořizování Žádanek na jiném PC. Urychlení procesu vydávání povolenek na konci a začátku roku.


wpe4.jpg (32008 bytes)
úvodní obrazovka s některými servisními funkcemi

scrn2.jpg (144539 bytes)
hlavní pracovní obraovka

scrn3.jpg (22020 bytes)
nabídka statistických funkcí

scrn4.jpg (32933 bytes)scrn6.jpg (54037 bytes)
jedno z oken se statistickými údaji

 

scrn7.jpg (26167 bytes)
finanční statistika

scrn5.jpg (42204 bytes)
záležitosti kolem člena a jeho aktivity