#1. Vážná fotografie             #2. Dokument

 


2014 - MarcelSpeta|photo on Zonerama photogallery
 


Profil fotografa  na MEGAPIXEL.CZ  Video kanál na Youtube  500px
Obě fotogalerie jsou hostované na soukromém serveru a na privátní DSL lince, proto může otevírání nebo načítání fotografií probíhat pomaleji - zejména probíhá-li údržba na systému nebo v daný moment server zpracovává jiné úlohy. Děkuji za pochopení.
Zonerama fotogalerie je značně omezená obsahem a bude postupně rozšiřována. Je na páteřní síti a má kapacitu pro bezproblémový provoz co se rychlosti přenosu fotografií týče.

Both photogaleries are hosted on privately held server connected to the private DSL line. This may cause slower opening of pictures or the response time might be slower due to other tasks processing or during the server maintenance. Thank you for understanding.
Zonerama Photogallery is limited from content point of view and the content will be extendended step by step. It is located on backbone network and there are no transfering limitations. 

© 2013, Marcel Špeta